Det forutsettes at alle lag gjør seg kjent med cupreglementet for Grensecupen.

Min. 3 kamper pr lag. Alle lagets kamper avvikles samme dag.

Lagene bes vise punktlighet og klare til oppsatt kamp tidspunkt.

Særskilte regler for Grensecupen er :

Lagene må ha drakter som skiller seg fra hverandre. Ved fargelikhet skal bortelaget bytte drakt, eller bruke overtrekk/vest.


6 og 7 åringene spiller 2x10min med 3min pause, resterende årstrinn har spilletid på 1x25 min. Det er 5 min pause mellom kampene. Lagene har normalt minst 1 kamps pause mellom påfølgende kamper.

Bortelaget starter med ballen.
Innbytte kan skje når som helst, flygendebytte. Bytte av keeper kan bare skje ved stopp i spillet.

Utspill fra mål: Målvakten kan kaste eller sparke ballen, men aldri over midtbanen. Dette gjelder uansett om ballen har vært bak mållinjen, eller ikke. (Målspark og frigjøring av ball etter redning av keeper) Ved forseelse tildeles motstander indirekte frispark fra stedet ballen passerte midtbanen.

Feil og overtredelser ved tilbakespillsregelen

Spilles ballen (med foten) med vilje til egen keeper, kan han/hun ikke ta ballen med hendene innenfor eget straffesparkfelt.

Ellers følger vi Norges Fotballforbund sine Spilleregler

Generell info

Parkering :
Gode parkeringsfasiliteter rett ved siden av anlegget. Parkering kr. 50,-

Registrering av lag :
Alle lag skal registrere sitt/sine lags ankomst i sekretariatet senest 30.min før

lagets første kamp. Dette gjelder for samtlige lag, selv om laglistene på forhånd er registrert/levert. Sekretariatet er lokalisert like ved klubbhuset.

Premieutdeling:
Premieutdelingen finner sted rett i etterkant av lagets siste kamp.

Protester :

Protester og tvister avgjøres av en jury bestående av tre medlemmer oppnevnt av Grensecupens administrasjon.

Alle protester skal meldes skriftlig, senest 30 minutter etter kampslutt. Protestgebyr på kr. 500,- må medfølge den innleverte protest. Gebyret returneres hvis protesten tas tilfølge.

Fair Play :

Husk gjennomføring av FairPlay-hilsen rett etter hver kamp.
Alle som samles på Grensecupen må sammen sørge for at cupen preges av Fair Play både på og utenfor fotballbanen. Foreldres, treneres og spillernes holdninger til eget lag og til motstanderlag må preges av respekt og forståelse i alle sammenheng.
Forøvrig oppfordrer vi alle til å sette seg inn i NFF's
Foreldrevettregler

Grensecupen har rett til å endre kamptidspunkt før og under hele turneringen. Grensecupen har også anledning å gjøre tilpasninger ut fra sportslige og praktiske hensyn.